Polityka prywatności

Polityka prywatności to dokument, który zawiera informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych na portalu polkiwbiznesie.pl oraz wykorzystywania na tym portalu plików cookies.

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych przez stronę internetową http://polkiwbiznesie.pl jest Dominika Hapek, działająca jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała pod adresem: ul. Paderewskiego 24, 32-545 Dulowa, NIP 628-211-83-12.

W razie potrzeby możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: redakcja@sama-mama.pl 

Dlaczego zamieszczamy na stronie politykę prywatności? 

Polityka prywatności jest po to, abyś mogła łatwo sprawdzić, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie to są dane i dlaczego to robimy, tzn. co jest naszym celem. W tym dokumencie możesz także sprawdzić kim jesteśmy, jak się z nami skontaktować w związku z Twoimi danymi osobowymi, a także jakie prawa Ci przysługują. 

Zobowiązuje nasz również do tego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), a dokładniej art. 13 RODO, który mówi o obowiązku poinformowania Cię o wszystkim tym, co tutaj przeczytasz. 

Uzupełnieniem RODO jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

Pojęcia, które wymagają naszego wyjaśnienia

1. Administrator – czyli osoba, która zarządza Twoimi danymi osobowymi i świadczy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o Twoich urządzeniach.
W tym przypadku jest to: Dominika Hapek, prowadząca portal internetowy pod adresem http://polkiwbiznesie.pl

2. Cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z mojej strony internetowej.

3. Cookies Administratora – czyli Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu internetowego.

4. Cookies Zewnętrzne – czyli Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Portalu internetowego.

5. Portal internetowy – czyli strona internetowa, na której się znajdujesz, działająca w domenie www.sama-mama.pl

6. Urządzenie – czyli elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskujesz dostęp do Portalu internetowego.

7. Użytkownik – to między innymi Ty, czyli osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którą zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Zarządzanie stroną i zapewnienie jej bezpieczeństwa

Twoje dane osobowe są też przechowywane w celu:

 • właściwego zarządzania stroną. Są to: adres IP, dane o sesji oraz dane o przeglądarce. Dane te są zbierane automatycznie. 
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników. Zbierane dane, to adres IP, nazwa przeglądarki, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane są automatycznie. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników.

Okres przechowywania danych osobowych:

Powyższe dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz jej bezpieczeństwa.

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO

Twoje dane osobowe są przetwarzane również w celu zrealizowania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

W tym celu przechowywane będą Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, rodzaju żądania, danych dotyczących realizacji tego żądania, opisu zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenia jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej oraz opisu podjętych działań w tym zakresie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

W celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności, dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia.

Analiza statystyk

Do analizy statystyk wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Zbierane za pomocą tego narzędzia dane są anonimowe i służą wyłącznie do celów analizy statystycznej, monitorowania ruchu na stronie i poprawy jakości prezentowanych w witrynie treści. Administratorem danych gromadzonych w Google Analytics jest Google Inc z siedzibą w USA. Nie są to jednak dane osobowe, dzięki którym zidentyfikowanie Cię byłoby możliwe.

Ciasteczka

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez  Ciebie oprogramowanie i dostosować Portal internetowy indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu:

 • poprawnej konfiguracji Portalu internetowego, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu oraz do rozpoznania urządzenia użytkownika Portalu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej.
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ponadto Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Twojego urządzenia. Możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz też w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu internetowym.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane udostępnione Administratorowi przez Użytkownika będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora, np. w zakresie udostępniania platformy mailingowej, księgowości, obsługi informatycznej i zabezpieczeń systemów informatycznych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych i kopii danych,
 • Prawo do poprawy (sprostowania Twoich danych),
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, w tym również profilowania Twoich danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz swój sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli Administrator wykaże, że uzasadniony interes administratora jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub, że Twoje dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 • Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 • W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Jeśli będziesz chciała skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się proszę z nami pod adresem e-mail: redakcja@sama-mama.pl