Kobiety liderki

Coraz częściej spotykamy Kobiety liderki w różnego rodzaju branżach. Ten trend niewątpliwie pozytywnie wpływa na samoocenę oraz wiarę w swoje możliwości przez kobiety, które myślą o rozwijaniu swoich działalności. Ponadto kobiety liderki pokazują, że posiadana wiedza i umiejętności pozwalają na osiąganie sukcesów tam, gdzie było to „zarezerwowane” tylko dla mężczyzn.

  1. Jakie są największe wyzwania, z jakimi kobiety liderki mogą się spotkać na rynku pracy i w środowisku biznesowym?
  2. Jakie umiejętności i cechy są kluczowe dla kobiet, które chcą odnieść sukces jako liderki w swoich dziedzinach?
  3. Jakie strategie można zastosować, aby pokonać bariery i przeszkody w drodze do awansu zawodowego dla kobiet?
  4. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez kobiety, przy dążeniu do roli liderki, i jak można ich uniknąć?
  5. Jakie są korzyści wynikające z różnorodności płciowej w zespołach kierowniczych i dlaczego warto inwestować w równowagę płciową w miejscu pracy?
  6. W jaki sposób kobiety liderki mogą efektywnie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z równowagą między życiem zawodowym a osobistym?
  7. Jakie są najlepsze praktyki w zakresie budowania i utrzymania sieci kontaktów oraz mentorstwa dla kobiet dążących do roli liderki?
  8. Jakie kroki mogą być podejmowane przez organizacje, aby promować równość płci w miejscu pracy i wspierać rozwój kariery kobiet?
  9. Jakie są perspektywy na przyszłość dla kobiet liderki w świetle zmieniających się trendów na rynku pracy i w społeczeństwie?
  10. Jakimi historiami sukcesu możemy podzielić się z kobietami, które aspirują do roli liderki, aby zainspirować je do działania i osiągnięcia swoich celów zawodowych?

10.04.2024 godz. 20:00 na kanale YouTube – Polki w Biznesie

Żona, matka, babcia. Urodzona w małym miasteczku – Choszczno – wychowana na wsi na dużym gospodarstwie, gdzie ceniono rodzinę, ciepło i gdzie nabyła różnorakie umiejętności i wrażliwość na drugiego człowieka. Ponadto Prezes stowarzyszenia pomagającego pozyskiwać środki unijne na cele szkoleniowe, członek kilku fundacji działających na rzecz dzieci i potrzebujących w ciężkich chorobach onkologicznych. Od kilkunastu lat mieszkanka Szczecina. Komunikatywna, otwarta na ludzi, ceniąca szczerość i uczciwość. Z wykształcenia prawnik, pracująca w różnych branżach – od towarzystwa ubezpieczeniowego do samorządów lokalnych – jako ceniony doradca prawny. 

Ekspert w dziedzinie prawa pracy, rynku pracy, opiniodawca wielu ustaw, autor licznych publikacji branżowych, szkoleniowiec. Przedsiębiorca i Pracodawca. Od ponad dekady, rozwija swoje umiejętności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, założycielka i właścicielka jednej z największych agencji HR w Polsce. Prezes Zarządu NOVA Praca Group  HR International zajmująca się szerokopojętym Human Resouces – od rekrutacji po szkolenia, leasing pracowniczy, outsourcing usług. Również szkoleniowiec kadry zarządzającej w zakresie mobbingu, dyskryminacji, układów zbiorach pracy, regulaminów pracy, współpracy ze związkami zawodowymi, prawa pracy i zmian w nim powstających. Zatrudniająca ponad 10 tys. pracowników, których oddelegowuje na podstawie umowy o pracy tymczasowej do innych firm i centr logistycznych. 

Pracowita, ambitna i rozważna. Właścicielka Beauty Corner w Szczecinie, kąciku piękna dla kobiet, a także właścicielka Kawiarni pod Żaglami. 

Hobby: ogród i dobra książka kryminalna a pasją jest florystyka oraz taniec. Miłośniczka psów.

Kobiety liderki – rozmowa z Eweliną Gawlik