Umiejętności miękkie kobiet ważne w XXI wieku

W dzisiejszym świecie, w którym kobiety coraz częściej zajmują stanowiska liderskie i podejmują samodzielne decyzje, umiejętności miękkie są coraz bardziej istotne. Umiejętności te, takie jak np. komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów i odporność psychiczna, są niezbędne do odniesienia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.

Umiejętności miękkie to cechy i kompetencje, które wpływają na sposób, w jaki ludzie nawiązują relacje z innymi, komunikują się i rozwiązują problemy. Są one często określane jako „miękkie” w przeciwieństwie do umiejętności twardych, które są bardziej techniczne lub specjalistyczne.

Które umiejętności miękkie są najważniejsze dla kobiet?

Oto kilka umiejętności miękkich, które każda kobieta powinna rozwinąć, aby być samodzielną, wystarczającą i bezpieczną finansowo:

Komunikacja

Komunikacja jest podstawą każdej relacji, zarówno osobistej, jak i zawodowej. Kobiety, które potrafią efektywnie komunikować się z innymi, są bardziej skłonne do osiągania sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Do umiejętności komunikacyjnych należą:

 • Umiejętność słuchania i rozumienia innych.
 • Umiejętność jasnego i przekonującego wyrażania swoich myśli i uczuć.
 • Umiejętność budowania relacji z innymi.

Współpraca

W dzisiejszym świecie coraz więcej pracy jest wykonywanej w zespołach. Kobiety, które potrafią efektywnie współpracować z innymi, mają większe szanse osiągać sukcesy przede wszystkim w pracy.

Do umiejętności współpracy należą:

 • Umiejętność dzielenia się informacjami i pomysłami.
 • Umiejętność przyjmowania krytyki.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Rozwiązywanie problemów

W życiu codziennym i zawodowym często spotykamy się z problemami, które musimy rozwiązać. Kobiety, które potrafią racjonalnie i kreatywnie myśleć, są bardziej skłonne do podejmowania nowych zadań, a także radzenia sobie z wyzwaniami.

Do umiejętności rozwiązywania problemów należą:

 • Umiejętność identyfikowania problemów
 • Umiejętność generowania rozwiązań.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.

Odporność psychiczna

Życie jest pełne wyzwań i trudności. Kobiety, które są odporne psychicznie, są lepiej przygotowane do radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Do umiejętności odporności psychicznej należą:

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Umiejętność adaptacji do pojawiających się zmian.
 • Umiejętność stawiania sobie celów i ich realizacji.

Jak rozwinąć umiejętności miękkie?

Można to robić na wiele sposobów. Oto kilka wskazówek:

Bądź otwarta na feedback

Poproś przyjaciół, rodzinę lub współpracowników o opinię na temat Twoich umiejętności komunikacyjnych, współpracy, rozwiązywania problemów i odporności psychicznej.

Dołącz do klubu lub grupy wsparcia

Dołączenie do klubu lub grupy wsparcia, może być świetnym sposobem na ćwiczenie umiejętności miękkich w bezpiecznym środowisku.

Zdobądź nowe doświadczenia

Próbuj nowych rzeczy i wyjdź ze swojej strefy komfortu. Im więcej doświadczeń zdobędziesz, tym bardziej rozwiniesz swoje umiejętności miękkie.

Anegdota o kobiecie z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi  

Młoda kobieta o imieniu Ania pracowała jako menedżer projektu w dużej firmie technologicznej. Była bardzo kompetentną specjalistką w swojej dziedzinie, ale wiedziała, że musi również rozwinąć swoje umiejętności miękkie, aby odnieść sukces w swojej karierze.

Pewnego dnia Ania prowadziła spotkanie z zespołem, aby omówić nowy projekt. Jeden z członków zespołu, Marek, był bardzo skryty i niechętnie dzielił się swoimi pomysłami. Ania zauważyła, że Marek jest nieśmiały i stara się nie zwracać na siebie uwagi.

Ania postanowiła wykorzystać swoje umiejętności miękkie, aby pomóc Markowi. Zadała mu kilka pytań, aby zachęcić go do rozmowy. Słuchała go uważnie i nie oceniała jego pomysłów.

Umiejętności miękkie są niezbędne do odniesienia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Dlatego kobiety, które rozwiną te umiejętności, będą miały większą szansę na osiągnięcie niezależności finansowej i samowystarczalności.

Zdjęcie: DanaTentis z Pixabay


Zobacz także:

Przezroczysta siła kobiet 50+