Nastawienie do biznesu — właściwe i niewłaściwe

Nastawienie do biznesu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego sukces. Niewłaściwe nastawienie może prowadzić do porażek, natomiast właściwe może zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu. Zgadzasz się z tym? Masz już podobne doświadczenia?

Do niewłaściwych nastawień do biznesu należą:

 • Negatywne nastawienie — polega na koncentracji na problemach i przeszkodach, zamiast na szukaniu rozwiązań. Takie nastawienie może prowadzić do zniechęcenia, braku motywacji i podejmowania nieprzemyślanych decyzji.
 • Pesymizm — polega na przekonaniu, że sukces jest niemożliwy lub bardzo trudny do osiągnięcia. Takie nastawienie może prowadzić do poddania się przed podjęciem próby działania albo szybkiej rezygnacji.
 • Ekspansjonizm — polega na dążeniu do szybkiego i łatwego zysku bez względu na koszty. Takie nastawienie może prowadzić do podejmowania ryzyka, które może być nieuzasadnione lub nawet niebezpieczne. Musisz wiedzieć, że biznes to również odroczona gratyfikacja.
 • Brak zaangażowania — polega na traktowaniu biznesu jako hobby lub sposobu na łatwy zarobek. Takie nastawienie może prowadzić do braku koncentracji i poświęcenia, co może utrudnić osiągnięcie sukcesu. Dotyczy to biznesu każdego rodzaju, również multilevel marketingu, o czym często  networkerzy po prostu nie wiedzą.

Do właściwych nastawień do biznesu należą:

 • Pozytywne nastawienie — polega na koncentracji na szansach i możliwościach zamiast na problemach. Takie nastawienie może prowadzić do większej motywacji, podejmowania ryzyka i poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Optymizm — polega na przekonaniu, że sukces jest możliwy do osiągnięcia, jeśli tylko zaangażujemy się i będziemy ciężko pracować. Takie nastawienie może prowadzić do wytrwałości i determinacji w dążeniu do celu.
 • Rozsądek — polega na podejmowaniu przemyślanych decyzji, które są zgodne z realiami rynkowymi. Takie nastawienie może prowadzić do uniknięcia ryzyka i chronić firmę przed porażką.
 • Zaangażowanie — polega na traktowaniu biznesu jako poważnej działalności, która wymaga pełnego poświęcenia. Takie nastawienie może prowadzić do koncentracji na celach i motywacji do działania.
 • Nastawienie na szukanie rozwiązań — polega na szukaniu możliwości, by nasza biznesowa aktywność dawała nam zyski w różnej postaci.

Właściwe nastawienie do biznesu można kształtować poprzez:

 • Dobre przygotowanie — przed rozpoczęciem działalności należy dokładnie przeanalizować rynek, konkurencję i potencjalnych klientów. Dzięki temu będziemy mieli większą świadomość szans i zagrożeń, które wiążą się z prowadzeniem biznesu.
 • Naukę — warto uczyć się od innych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces. Możemy to zrobić poprzez czytanie książek i artykułów, oglądanie filmów i uczestnictwo w szkoleniach.
 • Rozwój osobisty — warto pracować nad swoimi umiejętnościami i wiedzą, aby być gotowym na wyzwania, które niesie ze sobą prowadzenie biznesu.
 • Przede wszystkim podstawowa wiedza z zakresu księgowości i prawa.

Podsumowując, nastawienie do biznesu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego sukces. Warto poświęcić czas i wysiłek na kształtowanie właściwego nastawienia, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu.

Powodzenia!

Zdjęcie: Мар’яна Мельник z Pixabay


Jak przestać marzyć o biznesie i zacząć działać